سخنان بزرگان درباره تجربه

هر چه مي توانيد از اشتباهات ديگران چيزهاي جديد بياموزيد. چون شما وقت كافي براي همه اين تجربيات نخواهيد داشت.     آلفرد شين ولد

تجربه چيزي نيست كه براي يك مرد اتفاق مي افتد بلكه عملي است كه او در برابر آن اتفاق انجام مي دهد.     آلووس لئونارد هكسلي

هيچ كاري وقت تلف كردن نيست اگر از تجربه آن با زيركي استفاده كنيد.     آگوستي رادين

هيچ پزشكي واقعاً زبردست نيست مگر اينكه يك يا دو مريض را كشته باشد.     هيندو پرورب

زمانيكه به چيزي احتياج داريد و آنرا در اختيار نداريد تجربه اي با ارزش بدست خواهيد آورد.

قضاوت خوب در اثر تجربه بدست مي آيد و اغلب تجربه از قضاوت بد بدست مي آيد.   ريتا ماي بران

اگر مي خواهيد دموكراسي را بفهميد وقت كمتري را در كتابخانه با افلاطون بگذرانيد و وقت بيشتري را با مردم در اتوبوس بگذرانيد.     سيمون استرانسكي

تجربه نامي است كه هر كسي بر خطاهاي خود مي گذارد.     اسكار وايلد

تجربه همان چيزي است كه باعث مي شود شخص اشتباه جديدي را به جاي اشتباه قبلي مرتكب نشود.

در جواني ياد مي گيريم و در پيري مي فهميم.     ماري ابنر

زندگي هنر نقاشي كردن بدون پاك كن است.

جاده منتهي به عقل و دانايي؟

خوب اين جاده هموار است و توضيح آن ساده:

اشتباه

و اشتباه

و دوباره اشتباه

اما كمتر

و كمتر

و كمتر مي شود.     پيت هين(از كتاب جاده اي به سوي فرزانگي)

دنيا مدرسه شماست.     مارتين اچ. فيشر

اگر مي توانستيم تجاربه هايمان را به اندازه اي كه ارزش داشتند بفروشيم همه ميليونر بوديم.               آبيگيل ون بورن 

دانش اگر با تجربه همراه نشود كالايي كم ارزش است.      كلارنس دي

همه چيز گفته شده است ولي تا زمانيكه كسي نمي شنود ما ادامه مي دهيم و دوباره از ابتدا شروع مي كنيم.     آندره گيد

 

مطالب مرتبط: