0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط


 

آن چیست که  زرد است و زرد میخندد و صد دانه روی یک دانه ایستاده است؟؟
 

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
فکر می کنم  پاسخ این چیستان خربزه باشد

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده فروردین 16, 1396 در چیستان توسط علی قربانی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده فروردین 6, 1397 در چیستان توسط یحیی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده آبان 29, 1396 در چیستان توسط سعید
...