0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در آشپزی توسط
با سلام رب انار تا چه مدت خراب نمى شود چند سال قبل خریدم همینطورى مانده میتوانم مصرف کنم یا بیاندازم دور
ممنون

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (12.9k امتیاز)
با سلام
رب انار اگر در شرایط مناسب نگه داری شود ماند