0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
سلام
تعیین جنسیت در سونوی آنومالی اسکن در هفته 20 بارداری چقدر دقیق است؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (12k امتیاز)
با سلام
یک تحقیق آماری در این زمینه در ایالات متحده آمریکا نشان داد که تعیین جنسیت در 98 درصد مواقع جنسیت را درست تعیین می کند اما دقت این تعیین جنسیت به یک سری عوامل بستگی دارد:
از آن جمله می توان به زمان اشاره کرد که کمترین دقت اگر در 12-13 هفتگی باشد در 20 هفتگی تعیین جنسیت می تواند دقت قابل قبولی داشته باشد
همچنین عوامل دیگری می تواند در تعیین جنسیت تاثیرگذار باشد که از آن جمله می توان به موقعیت جنین، دو قلو یا چند قلویی که هر چه تعداد قل ها بیشتر باشد تشخیص جنسیت آنها سخت تر است. و همچنین جسه مادر هر چه بزرگتر و چاقتر باشد تعیین جنسیت سخت تر خواهد بود.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده آبان 29, 1396 در بهداشت توسط زهرا
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده آذر 25, 1394 در متفرقه توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده خرداد 21, 1396 در بهداشت توسط شفیعی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده خرداد 8, 1396 توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده آذر 18, 1394 در بهداشت توسط بی نام
...