0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در طراحی وب و سئو توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
​آیا اگر به وب سایت های کیفیت پایین و بدون محتوای باارزش که رتبه بالایی ندارند لینک بدهم گوگل مرا جریمه می کند؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (14.7k امتیاز)
بله ممکن است بخاطر لینک دادن به وب سایت های غیر مرتبط و یا وب سایت هایی که خود جریمه شده اند شما هم شامل جریمه شوید.

در حقیقت گوگل لینک دادن شما را نوعی تایید آن وب سایت می داند و در صورت تایید یک وب سایت بد خود را در خطر جریمه شدن قرار می دهید.

اگر به شهرت و اعتبار وب سایتی شک دارید و فکر می کنید ممکن است در لیست وب سایت های جریمه شده و رانکینگ پایین باشد بهتر است این لینک ها را به صورت نوفالو قرار دهید. تا خیال خود را از جریمه شدن توسط غول اینترنتی راحت کنید.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...