0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
بدون دست میتوان انرا نگه داشت ولی ن خیلی طولانی

2 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (18.3k امتیاز)
پاسخ نفس است
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
آن چیست که بدون دست میتوان نگه داشت اما نه خیلی طولانی؟جواب :نفس.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده فروردین 28, 1395 در چیستان توسط بی نام
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
3 پاسخ
سوال شده دی 23, 1399 در چیستان توسط فائزه
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده آذر 18, 1399 در چیستان توسط بی نام
...