0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
بدون دست میتوان انرا نگه داشت ولی ن خیلی طولانی

2 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (14.7k امتیاز)
پاسخ نفس است
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
آن چیست که بدون دست میتوان نگه داشت اما نه خیلی طولانی؟جواب :نفس.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده 18 اسفند 1398 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده فروردین 28, 1395 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 6 مرداد 1399 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 12 اردیبهشت 1399 در چیستان توسط مینا
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده 27 فروردین 1399 در چیستان توسط ا ع
...