0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در خودرو توسط

سلام 206 تیپ5 دارم وقتی گاز شدید میدم خیلی زیاد دود میکنه حتی تعمیر کار بردم تعجب کرد چرا انقد زیاد دود میکنه گفت روغن عوض کن اگر درست نشد بیا رینگات و واشرها. رو عوض کنم. بنظرتون درسته حدسش؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (14.7k امتیاز)
دود ابی بوده؟

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 6 خرداد 1399 در خودرو توسط کاوه
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...