0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط

اون چیه که رودخونه هاش آب نداره شهراش ساختمون نداره و جنگل هاش درخت نداره؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (14.7k امتیاز)
جواب این معما یا جیستان نقشه دنیا هستش

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 12 اردیبهشت 1399 در چیستان توسط مینا
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده 27 فروردین 1399 در چیستان توسط ا ع
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 27 فروردین 1399 در چیستان توسط مهدی نصیری
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده 14 فروردین 1399 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 3 فروردین 1399 در چیستان توسط جاويد
...