0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در بهداشت توسط
ویرایش شده توسط
درسونو ان تی جنینم 7.9 خیلی نگرانم راهنمایی کنید

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (12.9k امتیاز)

با سلام

همان طور که در مقاله زیر می خوانید:اسکن NT اغلب برای غربالگری سندروم داون در جنین استفاده می شود.

http://www.yadbegir.com/new/?p=10302

شفافیت پشت گردنی به علت مایع جمع شده در زیر پوست پشت گردن جنین است که با سونوگرافی اندازه گیری می شود.

بین 11 هفته و دو روز تا 14 هفته و یک روز بارداری این اسکن انجام می شود. و یا زمانی که مایع بین 1.8 اینچ یا 45 میلی متر و 3.3 اینچ یا 84 میلی متر است اندازه گیری می شود.

همه جنین ها مقداری مایع پشت گردنی دارند اما جنین هایی که دچار سندروم داون هستند این مقدار بیشتر از حد نرمال است.

NT کمتر از 3.5 میلی متر نرمال است این زمانی است که بچه بین 45 تا 84 میلی متر است (یا بین 1.8 تا 3.3 اینچ است). در برخی بچه ها مقدار این مایع به طور طبیعی بیشتر است.

NT بین 3.5 تا 3.9 میلی متر ، 10% احتمال اختلال کروموزومی دارد.

NT بین 4 تا 4.9 میلی متر ، 40% احتمال اختلال کروموزومی دارد.

NT بین 5 تا 5.9 میلی متر ، 46% احتمال اختلال کروموزومی دارد.

NT بین 6 تا 6.9 میلی متر ، 50% احتمال اختلال کروموزومی دارد.

NT بین 7 تا 7.9 میلی متر ، بیش از 50% احتمال اختلال کروموزومی دارد.

NT بیش از 8.2 میلی متر ، 100% احتمال اختلال کروموزومی دارد.

 

 

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده شهریور 13, 1397 در بهداشت توسط نرگس
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 6 خرداد 1399 در بهداشت توسط فقط خدا
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده 27 اسفند 1398 در بهداشت توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده آبان 26, 1397 در بهداشت توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده خرداد 21, 1396 در بهداشت توسط بی نام
...