0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در بهداشت توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
باسلام من درهفته 8بارداری یعنی52روزه سونوگرافی انجام دادم که متنش این است: تصویر جنین زنده ـ واحد با FHR طبیعی باپرزانتاسیون متغیر درون رحم رویت شد . راکسیون دسیدوال طبیعی است. AF در حد طبیعی است GA براساس CRL معادل W7 می باشد. crl:9.32mm ga:7wod pctl:31.42 لطفا توضیح دهیدمتن سونوگرافی به چه معناست و این اعداد مربوط به چی هستن باتشکر...

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (15.5k امتیاز)
با سلام

پرزانتاسیون: طرز قرار گیری جنین را نشان می دهد که آیا سر پایین و اندام ها بالا قرار دارند یا بر عکس. سفالیک هم یعنی سر جنین پایین است و اندامها بالا.

GA  (مشاهده ساک حاملگی) برای تایید بارداری داخل رحمی و همچنین مشخص کردن سن بارداری اهمیت دارد. که برای جنین شما 7 هفته را نشان می دهد.

FHR تعداد ضربان قلب جنین که برای جنین شما طبیعی است.

,FL, طول استخوان فمور(ران) که در جنین شما طبیعی است.

بر اساس CRL (طول فرق سر تا دنبالچه یا طول تاج-کفل) سن بارداری شما 7 هفته است. که این در هفت هفته بارداری در منبعی 8 میلی متر و در منبعی دیگر 11 میلی متر بیان کرده است.

pctl یا پرسنتایل به معنی درصد است. می گویند درصد رشد جنین چگونه است.
صفحات زیر اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار می دهد:

http://www.yadbegir.com/new/?p=6640

http://www.yadbegir.com/new/?p=71209

http://www.yadbegir.com/new/?p=4066

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...