0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در اینترنت توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام اولین جیمیل ام رافراموش کردم یکی دیگرساختم و بعد یکی دیگر حال میخواهم مثل همان اولی داشته باشم چکارکنم

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (14.7k امتیاز)
اگر ایمیل دیگر یا شماره تلفنی در آن زمان در فرم های اختیاری ایمیل زده باشید که اکنون به آنها دسترسی دارید میتوانید به کمک گزینه فراموشی رمز عبور دوباره رمز جدید قرار دهید در غیر اینصورت دستیابی به جیمیل تقریبا غیر ممکن است

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...