0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در خودرو توسط

سلام خسته نباشید
ماشین موقعی که گرم است از اگزوز بخار بیرون می اید ولی اب کم نمیکند.

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
آیا در دمای بالا این افاق می افتد یا در زمستان؟

اگر در هوای گرم این مشکل هم وجود دارد آب به داخل سیلندر نفوذ کرده است

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده اسفند 14, 1394 در خودرو توسط فاطمه
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
...