0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
ان چیست که درجهان میچرخد ولی دریک جا ثابت است؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (18.6k امتیاز)
پاسخ این جیستان تمبر است

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده آبان 26, 1397 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
3 پاسخ
سوال شده تیر 13, 1395 در چیستان توسط عارف سرفرازی
...