0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در خودرو توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
معنی سررریز روغن یا روغن سرریز چیست؟ و به چه عملی گفته میشود؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (16.8k امتیاز)
اضافه کردن روغن روی روغن قبلی را سر ریز روغن می گویند اگر منظور شما سر ریز روغن در خودرو ها است.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...