0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
باسلام من در 18 هفته و1روز سونوگرافی آنومالی دادم که بصورت زیر است آیا نرمال است لطفا من دا راهنمایی کنید
Bpd:38 mm
Hc:144mm
Fl:27mm
Ac:122mm
GA:17W6D
PRESENTATION:VARIABLE
Placental position:Anterior
Amniotic Fluid:Adequate
Fh:regular, ok
Activity:ok
sex:male
EFW:220gr
Lanteral ventricles diameter:ok
cisterna magna diameter:ok
Thoracic mass:Absent
Diaphragms:ok
vertebra :ok
Fluid filled stomach :present
small bowel echogenicity :ok
kidneys :ok
bladder :present
limbs proximal parts :present
umbilical cord :present
طول سرویکس : 38mm

2 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (12.9k امتیاز)
با سلام
اگر طول سرویکس شما 38 میلی متر باشد بقیه نتایج آزمایش شما خوب است.
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده خرداد 4, 1395 توسط حافظ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده آذر 29, 1394 در بهداشت توسط سميه
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده آذر 28, 1394 در بهداشت توسط احسانی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده اردیبهشت 11, 1397 توسط نرگس
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
...