0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
باسلام باتوجه به اینکه من درغربالگری سه ماه اول جز محدوده کم خطر بودم آیا سونوگرافی که در 18هفته و1 روز انجام دادم نرمال است .لطفا من را راهنمایی کنید.نگرانم. Bpd : 38mm Hc: 144mm Ac : 122mm Fl : 27mm Ga:17w6dpresentation : variable placental position : Anterior sex : male Amniotic Fluid : Adequate Fh:ok .regular Efw:220gr طول سرویکس:38mm Lanteral ventricles diameter:ok cisterna magna diameter :ok choroids plexus :ok Thoracic mass : Absent Diaphragms :ok kidneys :ok bladder :present limbs proximal parts :present umbilical cord :present Vertebrae :ok  

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (12.9k امتیاز)
با سلام
اگر هر پارامتر جواب آزمایش را زیر هم می نوشتید قابل تشخیص تر بود.
اگر طول سرویکس که نوشته اید 38 میلی متر باشد بقیه موارد جای نگرانی ندارد.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده خرداد 2, 1395 توسط نگار
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده آذر 29, 1394 در بهداشت توسط سميه
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده آذر 28, 1394 در بهداشت توسط احسانی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده اردیبهشت 11, 1397 توسط نرگس
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
...