0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در بهداشت توسط
ویرایش شده توسط
با سلام
ریسک تروزمی 18 من در غربالگری اول 1:10353 و غربالگری دوم 1:12900می باشد در سنو انومالی هفته 18 روده های جنین هیپراکو با گرید2 مشاهده شده است سایرموارد نرمال گزارش شده .خواهشمند است با توجه به سنو انومالی جنین بگید چه اقدامی باید بکنم.

با سلام
دوست عزیز بایستی آنومالی اسکن هفته 18 تا 20تکرار بشه

شما توجه نکردید من در سوالم نوشتم جواب سنو انومالی اسکن  من در هفته 18این میباشد.

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (15.5k امتیاز)
با سلام
در این قسمت درباره روده هایپراکوژنیک جنین توضیح داده می شود تا مختصر با این اختلال آشنا شوید ولی تصمیم نهایی ماندن یا سقط جنین با نظر پزشک است
روده اکوژنیک جنین اولین بار در سال 1985 توضیح داده شد. هایپراکوژنی سیتی روده مشابه یا مهم تر از اکوژنی سیتی اطراف استخوان تعریف می شود.
روده اکوژنیک جنین در 0.6 تا 1.4 درصد از جنین هایی که در سه ماهه دوم قرار دارند، دیده می شود و با سونوگرافی معمولی قبل از هفته 20 بارداری قابل تشخیص است. تفکیک این موارد بسته به عملکرد نرمال روده در بیشتر جنین ها دارد.
سیستم طبقه بندی بر پایه مقایسه روده اکوژنی سیتی جنین و اطراف استخوان است:
گرید صفر: نرمال
گرید یک: افزایش اکوژنی سیتی، اما کمتر از اکوژنیک استخوان
گرید دو: اکوژنی سیتی برابر با استخوان
گرید سه: اکوژنی سیتی بیشتر از استخوان
نتیجه هایپرژنی سیتی در جنین نرمال همزمان با افزایش مایع آمنیوتیک در اواخر بارداری است.
علل روده اکوژنیک
جنین آنوپلوئیدی (دارای مشکل کروموزومی) به ویژه تریزومی 21 و احتمال کمتر تریزومی 18 یا 13 و تریپلویدی. در این موارد کاهش حرکت روده با افزایش آب جذب شده در مدفوع دیده می شود. به نظر می رسد فعالیت آنزیم های میکروویلار  در مایع آمنیوتیک جنین آنوپلوئیدی کاهش می یابد.
مسدود شدن روده کوچک
الیگوهیدرآمنیوس
بیماری های هیرشپرونگ
خون ریزی داخل آمنیوتیک
فیبروزیس کیستیک
به خاطر روده اکوژنیک، رشد جنین 4 تا 18 درصد محدود می شود همچنین باعث کم خونی موضعی می شود  
در 60 درصد از روده هایپراکوژنیک جنین ها در سه ماهه دوم، نشان می دهد که هیچ اختلالی بعد از تولد مشاهده نشده است ولی 40 درصد باقیمانده، اختلالات شدید کروموزمی مشاهده شده است که تاخیر در رشد مغزی داشته اند.
انسداد روده تا بسته بودن سوراخ مقعد و عفونت روده ای در روده هایپراکوژنیک دیده می شود.
اگر سونوگراف به روده هایپراکوژنیک مشکوک است باید بررسی های بیشتری انجام دهد تا کروموزوم های غیر طبیعی، عفونت رحمی، فیبروزیس کیستیک، اتساع روده ای، جمع شدن مایع در شکم را شناسایی کند. رشد جنین، عملکرد جفت نیز بررسی شود تا اختلالات احتمالی تشخیص داده شود.
در نهایت با صلاحدید پزشک و سونوگراف دستور سقط جنین ناقص و یا ادامه بارداری داده می شود.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...