0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
ویرایش شده توسط
اون چیه که با دو تا پا میره بالای کوه با چهار تا پا میاد پایین؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
پدری که پسرشو تو بالا رفتن بقل کرده اما در پایین آمدن دستشو می گیره و با هم میان پایین

فکر کنم پاسخ چیستان این باشه

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده شهریور 15, 1396 در چیستان توسط تکتم
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
3 پاسخ
سوال شده فروردین 20, 1397 در چیستان توسط مهنا
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده فروردین 6, 1397 در چیستان توسط یحیی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده آبان 29, 1396 در چیستان توسط سعید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده مهر 18, 1396 در چیستان توسط مهرداد
...