0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
باسلام پرایدمدل۹۰دارم هنگام ردشدن ازدست انداز احساس تقه زیردستم وفرمان میکنم حس میکنم یچیزی شل یاخراب شده؟باسپاس

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
احتمال زیاد صدا مربوط به اتصالات فرمان است بتر است جلوی ماشین جک بزنید چرخ ها از زمین بلند شوند بعد زیر ماشین چرخ ها را بازی دهید تا محل صدا را بهتر تشخیص دهید

سوال مشابهی یافت نشد

...