0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
پاسخ این چیستان چی می شه :

بدون دست ميتوان ان رانگه داست نه خيلي طولاني

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (14.7k امتیاز)
پاسخ این چیستان نفس است

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده فروردین 28, 1395 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده بهمن 18, 1394 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده تیر 13, 1395 در چیستان توسط عارف سرفرازی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده خرداد 11, 1398 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده شهریور 16, 1395 توسط بی نام
...