0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در پزشکی و بهداشت توسط
ویرایش شده توسط
با سلام
در سونوگرافی هفته 26 خانومم دورقطر سر جنین را (هفته 30) نشان داده بنده را راهنمایی کنید

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (15.5k امتیاز)
با سلام
BPD یا قطر سر جنین با یک خط اریب در پهنای سر بین دو لبه استخوان اندازه گیری می شود برای تشخیص درست و یکسان بین دو لبه استخوان انتخاب شده است. زمانی که سر حالت تخم مرغی دارد اشتباه در اندازه گیری پیش می آید که بهتر است این اندازه گیری را تکرار کرد. با BPD می توان وزن جنین را تخمین زد.
بهترین اندازه گیری BPD بعد از هفته 12 می باشد.
در هفته 14 تا 20، دقت اندازه گیری 1.1 +/-   محاسبه می شود
در هفته 20 تا 26، دقت اندازه گیری 1.6 +/-   محاسبه می شود
در هفته 26 تا 30، دقت اندازه گیری 2.4 +/-   محاسبه می شود
و بعد از هفته 30، دقت اندازه گیری 4 - 3 +/-   محاسبه می شود.
در منابع آمده است BPD در هفته 26 برابر با 6.68 +/- 0.61 سانتی متر می باشد و در هفته 30 برابر 7.83 +/- 0.62 سانتی متر می باشد.
همان طور که ملاحظه می کنید دقت اندازه گیری با مثبت منفی یک ضریب مشخص می شود. بنابراین اندازه گیری را طبق نظر سونوگراف در هفته های بعد تکرار کنید و اندازه بیشتر BPD به تنهایی علت ایجاد نقص یا مشکل نیست.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...