0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
آن کدام بچه است که به مادرش شیر می دهد

2 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
مالیات مردم به دولت
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
به نظر من پاسخ رودخانه است که شبیه بچه ای است که به مادرش یعنی دریا شیر دهد.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده بهمن 27, 1397 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده خرداد 11, 1398 در چیستان توسط بی نام
...