0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در بهداشت توسط
ویرایش شده توسط
با سلام من آمینوسنتر شدم که هیچ مشکلی نداشت آیا ممکنه بچه م هیدروسفالی داشته باشه اخه درسونوی آنومالی گفتن بطور خفیف کمی آب دور مغزش جمع شده وبطن مغز ۱۱ میلی متر بود. آیا خطر دارد یا نه؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (15.5k امتیاز)
با سلام

بطور طبیعی اندازه بطن های مغزی جنین , در حدود 10 میلی متر است وقتی این اندازه بین 10 تا 15 میلی متر شود تعریف بطن بزرگ اطلاق می شود. اگر بیش از 15 میلی متر شود بزرگ شدن حالت شدیدتری دارد.

در مورد بزرگ بودن بطن جنین مقالات زیر اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار می دهد:

http://yadbegir.com/porsesh/index.php?qa=966&qa_1=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2

http://yadbegir.com/porsesh/index.php?qa=4078&qa_1=%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C

http://yadbegir.com/porsesh/index.php?qa=6738&qa_1=%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%B3%DB%B7

http://www.yadbegir.com/porsesh/index.php?qa=6710&qa_1=%D8%A8%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-9-5-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...