0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در خودرو توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
چه مدت زمان می برد بعد از ریختن روغن ترمز رنگ خودرو بلند شود و متوجه تخریب رنگ شویم ؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (14.8k امتیاز)
دقیقا نمی دونم ولی من دیده بودم روز بعد رنگ خودرو کامل از بین رفته بود.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده بهمن 10, 1394 در خودرو توسط سید مهدی حدیدی
...