0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
ان چیست که چه پرباشد چه خالی وزنش یکیست

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (140 امتیاز)
پاسخ چیستان: نوار

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده خرداد 11, 1398 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده دی 30, 1395 توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده دی 11, 1394 توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده آبان 26, 1397 در چیستان توسط بی نام
...