0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در خودرو توسط
باعرض سلام شیلنگ هیدرولیک پاترولم پاره شده بود تهویض کردم مننها الان روغن واز مخزن به سمت بسرون میپاشونه چراظ؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
کد امنیتی:

برای جلوگیری از این تایید در آینده, لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...