0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در بهداشت توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
با عرض سلام و خسته نباشید نتیجه غربالگری مرحله اول بنده در هفته سیزدهم: ‏
PAPP-P 33/60 UG/ML MOM 1/82 ‎
FREE B-HCG 59/60UG/ML MOM 2/10 ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

تیجه غربالگری مرحله دوم درهفته هفدهم ‏‎:‎
AFP=46.20 IU/ML MOM=1.29
HCG=23225.0 IU/L MOM=1.07‎
UE3=0.80 NG/ML MOM=0.26‎
میخواستم بدونم مقدار کدام بیومارکرها در مرحله اول و دوم غیرطبیعی بوده که نیازمند تست تشخیصی شدم؟ ‏

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (15.5k امتیاز)

با سلام

برای تشخیص اختلال کروموزومی تریزومی 21 نیاز است که free β-hCG و PAPP-A در مادر باردار اندازه گیری شود.

مارکر های زیر برای تشخیص سندروم داون در خون مادر اندازه گیری می شوند:

PAPP-A: توسط جفت تولید می شود و زمانی که سندروم داون اتفاق بیفتد میزان آن کاهش می یابد.

Beta-hCG: توسط جفت تولید شده و در بارداری های دارای جنین با سندروم داون افزایش می یابد.

آلفافتوپروتئين AFP: توسط کیسه زرده و کبد جنین تولید می شود و سطح آن در بارداری های با سندروم داون کاهش می یابد.

استريول غير كونژوگه uE3: توسط جفت و غدد فوق کلیه، آدرنال جنین تولید می شود و در یارداری با سندروم داون میزان آن کاهش می یابد.

Inhibin-A:توسط جفت تولید می شود و میزان آن در بارداری با سندروم داون افزایش می یابد.

در صورتی که ریسک زن باردار بیشتر از 1:50باشد (یعنی در ریسک اعلام شده مخرج کسر از 50 کوچک‌تر باشد)، باید مستقیماً برای انجام تست‌های تشخیصی ارجاع داده شود.

در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:50 تا 1:1500 باشد، توصیه می‌شود تا سه ماهة دوم منتظر بماند و تست سکوئنشیال را انجام دهد.

در صورتی که نتیجة غربالگری توأم سه ماهة اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1500) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لولة عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفافتوپروتئین و محاسبة AFP MoM در هفتة 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود.

 

.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
...