0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
ویرایش شده توسط
من سوال این داشتم که آن چیست روز سه تاست شب دو تاست اگه می شه جوابشو به من ایمیل کنید

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (15.5k امتیاز)
پاسخ "حرف" است روز سه حرف دارد و شب دو حرف

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده فروردین 15, 1396 در چیستان توسط علی قربانی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده تیر 18, 1396 در چیستان توسط مصیب
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده فروردین 16, 1395 در چیستان توسط بی نام
...