0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
ویرایش شده توسط
اون چیه 12تا تماشاگر داره 3تا بازیکن؟

2 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ
سلام

اون چیه 12تا تماشاگر داره 3تا بازیکن؟ جواب ساعت
توسط
0 0
اون چی که ۱۲ تا تماشاچی دارد و ۳ بازی کن:جواب ساعت
توسط
0 0
جواب ساعت
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
اون چیه که ۱۲ تماشاگر داره ۳تا بازی کن؟ جواب:ساعت

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده فروردین 15, 1396 در چیستان توسط علی قربانی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده آبان 29, 1396 در چیستان توسط سعید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده فروردین 16, 1396 در چیستان توسط هاشم
...