0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در بهداشت توسط
 

باسلام و احترام در هفته ۳۵ سونوگرافی بنده به اینصورت است مشگلی دیده می شود؟
BPD87mm
FL68mm

AC289mm

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
با سلام

در مقایسه با منابعی که این مارکرها را در هفته 35 بیان کرده اند اعداد شما مطابق با این جداول است همچنین اگر سونوگراف شما به مشکلی اشاره نکرده است بنابراین نگرانی را از خود دور کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.yadbegir.com/new/?p=6640

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده شهریور 20, 1396 در بهداشت توسط علیرضا گردانی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده خرداد 21, 1396 در بهداشت توسط شفیعی
...