0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در متفرقه توسط
ویرایش شده توسط

حکایت " داستان “ابو علی سینا و شاهزاده ای که گاو شده بود”" با کدام مثل تناسب دارد.
۱-قدرعافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتارشود.
۲-هرسخن جایی و هرنکته مکانی دارد.
۳-بخوربخواب،کارمن است؛خدا نگاه دار من است.
۴- بخور تاتوانی به بازوی خویش.
۵-عقل سالم در بدن سالم است.

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
فکر کنم گزینه آخر باشه

یعنی عقل سالم در بدن سالم

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده شهریور 27, 1396 در متفرقه توسط mehrin (140 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده اسفند 23, 1394 در متفرقه توسط پبرولی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده بهمن 10, 1394 در متفرقه توسط یه خواهر
...