0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
اون چیه که دست داره، پا نداره، شکمش پاره، حال نداره

5 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
کت شلوار
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
به نظر من کت بدون شلوار چون گفته پا نداره
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
چیستان جواب میشه کُت
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
جواب پیراهن
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
نمد چوپان

سوالات مشابه

1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
5 پاسخ
سوال شده دی 23, 1399 در چیستان توسط فائزه
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده آذر 18, 1399 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
4 پاسخ
سوال شده مرداد 6, 1399 در چیستان توسط بی نام
...