0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در برق و الکترونیک توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام،علت دل زدن، یا نوسان در ولتاژ خروجی تغذیه سویچینگ چیست؟ یک تغذیه سویچینگ هست که چند ولتاژ خروجی داره 3.5 و 5 و 8 و 12 که در همه ولتاژ های خروجی نبض داره

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
اتوکوپلر ک tl431 را عوض کردی

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...