0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در خودرو توسط
ویرایش شده توسط
باسلام من رینگ ویاتاق ولاستیک گاید عوض کردم ماشین درجا گاز میزنی دود میکنه یاسربالای بردمش میگه بمرور زمان قطع میشه درست میگه تقریبا ده روزیه درست شده

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
خوب شاید بخاطر آب بندی باشه نمی دونم دقیقا چون تو آب بندی خیلی داغ می کنه شاید روی گیت سوپاپ ها تاثیر بذار بازم نمی دونم دقیقا ولی اگه الان درست شده که جای نگرانی نیست

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
...