0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
ویرایش شده توسط
آن چیست که با سر کوتاه تر است تا بی سر؟

3 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (20.7k امتیاز)
پاسخ شما بالشت است
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
جواب میشه "سر بلند"
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
جواب این معما میشه سربلند

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده آبان 26, 1397 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
...