0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
نام شهری که 6 حرف دارد، 5 حرف آخر آن نام پسری است و باز هم 4 حرف آخر آن اسم پسری است و 3 حرف آخر آن اسم سلاحی

3 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (15.5k امتیاز)
ورامین، پنج حرف آخر رامین نام پسری است و چهار حرف آخر امین نیز نام پسری است و سه حرف آخر مین نام سلاحی است
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
پاسخ این چیستان یا معمای قدیمی شهر ورامین است

رامین  --> اسم پسر

امین  --> اسم پسر

مین  --> اسم سلاح
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
جواب ورامین است پنج حرف آخر آن رامین چهار حرف آخر امین سه حرف آخر آن مین

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده فروردین 14, 1399 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده خرداد 11, 1398 در چیستان توسط بی نام
...