0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در متفرقه توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
در مدت 90دقیقه ورزش استاندارد بدنسازی. چند کالری در بدن می سوزد.ممنون

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
مقدار کالری مصرف شده در ورزش بدنسازی به شدت تمرینات و وزن بدن شما بستگی دارد اما به صورت کلی می توان مقدار کالری را به این شکل بیان کرد:

به ازای یک ساعت کار با وزنه در ورزش هایی مانند بدنسازی و پاور لیفتینگ

اگر وزن شما 72 کیلو گرم باشد در حدود 365 کالری می سوزانید  حال همین فرد اگر شنا کند در ساعت 423 کالری و اگر 3 کیلومتر در همان یک ساعت بدود 606 کالری خواهد سوزاند و اگر 5 کیلومتر در یک ساعت بدود 861 کالری خواهد می تواند بسوزاند.

اگر وزن شما 110 کیلو گرم باشد در حدود 545 کالری می سوزانید حال همین فرد اگر یک ساعت شنا کند 632 کالری در استخر و برای 3 کیلومتر دویدن در یک ساعت 905 کالری و برای 5 کیلومتر دویدن در ساعت 1286 کالری می سوزاند

اما باید توجه داشته باشید که یک بدنساز یا ورزشکار پاورلیفتینگ حتی در خواب کالری بیشتری می سوزاند چون به دلیل حجم بالای عضلات سوخت ساز بدن او بالاتر از یک فرد عادی است.

نکته دیگر اینکه زمان استاندارد برای ورزش های بدنسازی بین 45 تا 60 دقیقه است و تمرینات بیش از این می تواند به عضله سوزی منجر شود.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...