0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در خودرو توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
دلیل این که دود سفید از اگزوز پراید خارج میشه چیست؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (15.5k امتیاز)
با سلام

به احتمال زیاد آب نشتی داره داخل سیلندر مشکل سر سیلندر یا واشر سر سیلندر است

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
...