0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در متفرقه توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
یک شبانه روز چند دقیقه است؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (15.5k امتیاز)
با سلام

هر شبانه روز 24 ساعت و هر ساعت 60 دقیقه است بنابراین هر شبانه روز 1440 دقیقه است

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده فروردین 8, 1397 در متفرقه توسط نسرین
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده اسفند 9, 1396 در متفرقه توسط سارا
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده خرداد 22, 1397 در متفرقه توسط فرزانه
...