0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در متفرقه توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
هر متر چند پا است؟ هر گیلوگرم چند پوند است؟

2 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
برای تبدیل کیلوگرم به پوند به تقریب نسبتا خوب می توانید آنرا در 2.205 ضرب کنید

90 کیلوگرم دقیقا می شود 198.416 پوند
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (15.5k امتیاز)
با سلام

هر متر، 3.281 پا (فوت) است.

هر کیلوگرم، 2.205 پوند است. بنابراین، 90 کیلوگرم معادل 198.416 پوند است.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده اسفند 9, 1396 در متفرقه توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده آذر 18, 1399 در متفرقه توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده اسفند 9, 1396 در متفرقه توسط مهرداد
...