0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در برق و الکترونیک توسط

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (20.8k امتیاز)
این گونه که فهمیدم باید یک موتور dc پنج ولتی باشد که باید برای آن یک مدار درایو تهیه کنید برخی از آنها با تغییر سیم مثبت و منفی تغییر جهت می دهند
...