0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در برق و الکترونیک توسط

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط

سلام. به نظر می‌رسد مشکلی در مدار شما وجود دارد که باعث می‌شود LED به صورت معکوس عمل کند. این مشکل معمولاً به دلیل نحوه اتصال مدار تشخیص مادون قرمز (IR) و مقایسه‌کننده ولتاژ (LM358) رخ می‌دهد. برای حل این مشکل، باید به چند نکته توجه کنید:

1.      اتصال معکوس ورودی‌های مقایسه‌کننده: ممکن است ورودی‌های مثبت و منفی مقایسه‌کننده را به اشتباه متصل کرده باشید. در مقایسه‌کننده‌ها، ورودی مثبت (non-inverting) و ورودی منفی (inverting) اهمیت زیادی دارند. باید مطمئن شوید که سیگنال از سنسور مادون قرمز به ورودی مناسب متصل شده است.

  • ورودی غیر معکوس (non-inverting input) به پایه 3 و ورودی معکوس (inverting input) به پایه 2 متصل است. در صورتی که این ورودی‌ها را برعکس متصل کرده باشید، خروجی مقایسه‌کننده معکوس عمل خواهد کرد.

2.      تنظیم حساسیت مدار: اگر پتانسیومتر یا مقاومت متغیری برای تنظیم حساسیت مدار دارید، ممکن است تنظیمات آن به گونه‌ای باشد که خروجی مدار شما معکوس عمل کند. سعی کنید حساسیت مدار را تنظیم کنید.

3.      پایانه خروجی: خروجی مقایسه‌کننده (پایه 1 یا 7 بسته به اینکه از کدام اپ-امپ استفاده می‌کنید) باید به درستی به LED متصل شود. اگر خروجی به درستی تنظیم نشده باشد، ممکن است LED به صورت معکوس عمل کند.

نحوه بررسی و اصلاح مدار

1.      بررسی اتصالات ورودی‌ها: مطمئن شوید که پایه 2 (inverting input) به ولتاژ مرجع و پایه 3 (non-inverting input) به سیگنال خروجی سنسور متصل است. اگر برعکس باشد، مدار معکوس عمل می‌کند.

2.      بررسی و تنظیم حساسیت: اگر مدار دارای پتانسیومتر است، آن را به دقت تنظیم کنید تا در حالت مناسب قرار گیرد.

3.      اتصال صحیح خروجی: خروجی مقایسه‌کننده (پایه 1 یا 7) باید به درستی به LED و مقاومت سری متصل شود.

نمونه اتصال

برای مثال، یک مدار ساده با استفاده از LM358N می‌تواند به صورت زیر متصل شود:

  • پایه 2 (inverting input) به ولتاژ مرجع (مثلاً از یک تقسیم‌کننده مقاومتی)
  • پایه 3 (non-inverting input) به خروجی سنسور IR
  • پایه 1 (output) به پایه مثبت LED (با مقاومت سری مناسب)

به این صورت، وقتی سیگنال از سنسور IR بیشتر از ولتاژ مرجع باشد، خروجی اپ‌امپ بالا (HIGH) می‌شود و LED روشن می‌شود. و وقتی سیگنال کمتر از ولتاژ مرجع باشد، خروجی پایین (LOW) می‌شود و LED خاموش می‌شود.

با بررسی و اصلاح این نکات، باید مشکل معکوس عمل کردن LED در مدار شما حل شود. اگر باز هم مشکل داشتید، لطفاً نقشه دقیق مدار خود را ارسال کنید تا بتوانم دقیق‌تر راهنمایی کنم.

 

 

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
...