0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
جواب دارم میام با پیچ و تاب از راه دوری با شتاب

4 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (20.8k امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
دارم با پیچ و تاب از راه دور با شتاب چین چینه دور دامنم همیشه خیسه پیرهنم
توسط
0 0
آذرماه میشود.
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
سلام فکر کنم جواب دارم میام با پیچ و تاب ....... رود میشه
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
سلام رودخانه میشه فکر کنم

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده اسفند 23, 1394 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده فروردین 14, 1396 توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...